Transparenta

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA

AFERENT ACTIVITATILOR DESFASURATE 

1.     Prezentare
2.     Informatii juridice
3.     Obiect de activitate
4.     Reprezentant legal
5.     Sistemul de control intern
6.     Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de Camera Auditorilor Financiari
7.     Politici privind personalul , confidentialitatea si independenta
8.     Informatii financiare

 Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, certificat seria D, nr. 874/30.06.2001

slajd3

1.  Prezentare

 S.C. EXCELCONT S.R.L. reprezentata prin PREDESCU MONICA –AUDITOR FINANCIAR, Bucuresti,   membru permanent al Camerei Auditorilor  Financiari din Romania, este o societate de audit financiar, contabilitate si consultanta fiscala.

Intrucat PREDESCU MONICA –AUDITOR FINANCIAR  efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu capitolul 10, articolul  46 din O.U.G. nr. 90/2008.

Raportul  privind transparenta prezinta modul de organizare al entitatii, sistemele de control ale calitatii si modul in care se aplica dispozitiile privind auditul statutar ce deriva din Directiva a VIII – a  Uniunii Europene.

Informatiile furnizate in acest raport se refera la situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2011 si pentru care s-a emis opinie de audit in anul 2012 .

2.  Informatii juridice

 EXCELCONT S.R.L.  este o entitate specializata in lucrari audit financiar,  audit fonduri structurale, consultanta fiscala si contabilitate .

3.  Obiect de activitate

 ACTIVITATEA PRINCIPALA : ACTIVITATI DE CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR; CONSULTANTA ÎN DOMENIUL FISCAL COD CAEN 6920.

Entitatea este membru permanent al Camerei Auditorilor Financiari din Romania din anul 2003, conform Certificat nr. 357/2003.

4.  Reprezentant legal

 Reprezentantul legal al entitatii, este  PREDESCU MONICA , auditor financiar  conform Certificat, nr. 874/2001.

5.  Sistemul de control intern

 Entitatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prezentat in Manualul Procedurilor. Sistemul  include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile  pentru controlul calitatii din cadrul entitatii de audit, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora,  performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.  Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii.

Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului.  Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre a camerei Auditorilor Financiari , cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.

O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul. Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire. In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de 5,un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.

Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationament  si de respectarea Standardelor Nationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.

EXCELCONT S.R.L., furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, cu integritate, conduita etica si obiectivitate. Entitatea promoveaza politicile de control al calitatii, inclusiv independenta, care cuprind standardele emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care au fost, adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

Conducerea se declara satisfacuta ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca entitatea  respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date.

In consecinta evitam cu diligenta orice aparenta legata de un conflict de interese.

Entitatea aplica politici si proceduri de protejare a datelor clientilor si fostilor clienti in conformitate cu standardele legale, de reglementare si profesionale si in masura ceruta de lege , implementand politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament. Politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.

6.  Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de Camera Auditorilor Financiari din Romania

Ultima inspectie a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind calitatea activitatii de audit  financiar si a serviciilor financiare conexe acesteia a fost desfasurata in anul 2012. Urmare acestei inspectii societatea a obtinut calificativul A.

Entitatile de interes public  pentru care s- a efectuat audit statutar in exercitiul 2011  au fost : IFN IMPRUMUT S.A., SC MERIDIAN LEASING CREDIT IFN SA – BUCURESTI.

7.  Politici privind personalul, confidentialitatea si independenta

 Entitatea  participa la un proces de pregatire continua  , acest program cuprinzand participarea la cursurile  organizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Toti auditorii statutari respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Remunerarea fiecarui partener al entitatii de audit cuprinde doua elemente – compensarea functiei si compensarea performantei . Compensarea functiei depinde de aria si impactul responsabilitatilor partenerilor respectivi. Compensarea performantei are legatura cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an.

Remunerarea se stabileste in functie de obiectivele prevazute pentru fiecare misiune. Acestea includ:

• calitatea muncii

• excelenta in furnizarea serviciilor pentru clienti

• cresterea veniturilor si profitabilitatii

• respectarea si promovarea valorilor firmei

Fiecare profesionist trebuie sa semneze o declaratie de confidentialitate si  independenta in fiecare an.

8.  Informatii financiare

 In anul 2011, entitatea a inregistrat o cifra de afaceri de 1.182.078 lei, realizata integral din servicii de audit statutar, servicii de contabilitate si servicii de consultanta fiscala.