Tichete Cadou

Întrebare: Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite angajaților proprii ai societății?

Răspuns: Pentru a aplica tichetelor cadou un tratament fiscal corect, vom avea în vedere următoarele prevederi ale codului fiscal:

a) Art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3

Conform acestui articol tichetele cadou reprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile limitat (5% din cheltuielile salariale) la calculul impozitului pe profit daca sunt oferite salariaților sau copiilor minori ai acestora cu titlu de cadouri (indiferent de ocazia cu care sunt oferite).

b) Art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 4 (pct. 15 din normele metodologice de aplicare)

Conform acestui articol ar putea fi oferite tichete cadou considerate cheltuieli sociale și în alte situații decât cele prevăzute la pct. 3 din același articol daca acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă.

c) Art. 76 alin. (2) lit. s) coroborat cu alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) (normele metodologice de aplicare ale acestora)

Conform acestui articol tichetele cadou oferite salariaților sau copiilor minori ai acestora sunt neimpozabile dacă sunt cel mult egale cu 150 lei și oferite cu anumite ocazii (Paște, 1 iunie, Crăciun și sărbători similare ale altor culte religioase sau ziua de 8 martie în cazul angajatelor).

Dacă au valoare mai mare de 150 lei, partea care depășește 150 lei, la fel ca și tichetele cadou oferite cu orice altă ocazie, constituie avantaje avantaje primite de persoana fizică, sunt asimilate salariilor și li se aplică regulile de impunere proprii veniturilor din salarii.

d) Art. 139 alin (1) coroborat cu art. 142 lit. b) (pct. 3 alin. (1) și pct. 5 alin. (1) normele metodologice de aplicare)

Conform acestui articol, tichetelor cadou li se va aplica pentru calculul CAS același tratament fiscal aplicabil și la calculul impozitul pe venit datorat de persoana fizică (a se vedea lit. c) de mai sus).

e) Art. 155 alin. (1) lit. a), art. 185 alin. (1), art. 193 alin. (1) lit. a), art. 202 alin. (1) lit. a), art. 210 alin. (1)
Toate aceste articole fac trimitere la art. 76 astfel încât tratamentul fiscal aplicabil la calculul impozitul pe venit datorat de persoana fizică (a se vedea lit. c) de mai sus) se va aplica și pentru calculul următoarelor contribuții sociale obligatorii:

1. CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate)
2. Contribuția de asigurări pentru șomaj
3. Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
4. Contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale
5. Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Concluzie:

a) Din punct de vedere al angajaților, tichetelor cadou li se aplică același tratament fiscal care ar fi aplicabil unor sume de bani oferite în situații identice.

b) Din punct de vedere al cheltuielilor societății, daca sunt oferite în condițiile menționate, tichetele cadou sunt deductibile 5% din cheltuielile salariale (pot fi oferite și sume de bani în aceleași condiții).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *