Infiintare Firma

In cei peste 20 ani de experienta ne-am imbunatatit si diversificat constant serviciile oferite. In anul  2014 am infiintat departamentul juridic care ofera servicii conexe celor deja existente.

Servicii Juridice - Infiintare Firma

Principalele servicii oferite de departamentul juridic:

 • Constituirea de societati comerciale, ONG-uri etc.
 • Modificarea denumirii
 • Schimbarea sediului social
 • Prelungirea/reducerea duratei de funcţionare
 • Modificarea/ actualizarea obiectului de activitate
 • Majorarea/ reducerea capitalului social
 • Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
 • Suspendarea sau reluarea activităţii
 • Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
 • Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
 • Modificarea datelor de identificare
 • Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie
 • Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă
 • Divizarea unei societati
 • Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor;
 • Prelungirea valabilităţii sediului social/secundar
 • Depunerea actului constitutiv actualizat;

Pentru mai multe informații, consultați lista detaliată a serviciilor prezentate.

In cazul in care aveti si alte solicitari juridice, nu ezitati sa ne contactati.


Constituirea de societăți comerciale

Serviciile de constituire a unei societăți comerciale, indiferent că vorbim despre  înființare firmă, înființare SRL,  înființare SRL-D,  înființare SA, implică derularea unor serii de acțiuni și formalități și se realizează în mai multe etape. Acestea pot să difere în funcție de tipul societății și implică:

 • Etapa de rezervare nume firma
 • Etapa de pregatire a documentelor pentru infiintare firma, care consta in redactarea unui act constitutiv, a actelor de spatiu, depunerea sumelor in contul de capital social si obtinerea declaratiilor notariale.
 • Etapa de inmatriculare si publicitate in care se depun documentele la Oficiul Registrului Comertului si se emite de catre aceasta institutie Certificatul Unic de Inregistrare al societatii (CUI)

Pentru că alegerea unei forme de organizare poate determina succesul viitoarei afaceri, echipa Excelcont vă recomandă să vă informați temeinic cu privire la avantajele si dezavanatajele desfasurarii activitatii ca, PFA sau SRL, SRL-D, ONG, pentru a descoperi care este cea mai potrivită pentru activitatea pe care urmează s-o desfășurați.

Toate demersurile necesare pentru înființare firmă (înființare SRL- D, înființare PFA sau înființare SRL), microîntreprindere, de la obținerea rezervării denumirii, redactarea actelor constitutive, contractelor pentru sediu, întocmirea și depunerea dosarelor necesare la Registrul Comerțului ONRC, precum și ridicarea actelor de eliberate, vor fi realizate de echipa Excelcont.

Modificarea denumirii

Pentru obținerea unui nou nume de firma pentru societatea dumneavoastră, echipa Excelcont va realiza toate demersurile necesare pentru schimbarea denumirii firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC:

 • Obținerea rezervării pentru noul nume de firmă;
 • Redactarea unui act constitutiv;
 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor tip necesare;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunere dosarului la Registrul Comerțului, ONRC;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțuluii, ONRC;

Schimbarea sediului social

Schimbarea unui sediu social al firmei, în același sau alt județ, este o modificare care trebuie înregistrată și aprobată de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC. Această nevoie poate apărea în mai multe situații, inclusiv atunci când termenul de valabilitate a actului de deținere a spațiului pentru desfășurarea activității firmei (contract de comodat, contract de închiriere etc.) a expirat.

De completarea cererilor-tip și întocmirea, depunerea și ridicarea dosarelor se va ocupa integral echipa Excelcont. Tot ce va trebui să faceți este să ne furnizați documentele necesare, iar noi ne vom ocupa de restul.

Serviciile Excelcont acoperă întregul demers necesar pentru schimbarea unui sediu social:

 • Redactarea unui act constitutiv;
 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului ONRC;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC;

Prelungirea sau reducerea duratei de funcţionare

Prelungirea duratei de funcționare a unei societăți comerciale se adresează societăților comerciale care au fost constituite pe o perioada determinată.

Reducerea duratei de funcționare se poate face pentru societățile care prin actul constitutiv sunt prevăzute să activeze pe durată nedeterminată sau determinată, dar asociații consideră că obiectivul lor poate fi atins într-un timp determinat mai redus decât a fost inițial prevăzut.

În ambele situații, este necesară efectuarea formalităților în fața Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Servicii pentru prelungirea sau reducerea duratei de funcționare oferite de Excelcont:

 • Redactarea unui act constitutiv;
 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului, ONRC;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC;

Modificarea sau actualizarea obiectului de activitate

Modificarea sau actualizarea obiectului de activitate constă în modificarea sau actualizarea codurilor CAEN prevăzute în actul constitutiv al societății.

Un astfel de demers este necesar dacă doriți sa desfășurați un alt tip de activitate economică și implică adăugarea sau scoaterea unui cod CAEN sau unor coduri CAEN în/din obiectul de activitate al societății sau, după caz, înlocuirea unor coduri CAEN.

Servicii Excelcont pentru modificarea sau actualizarea obiectului de activitate:

 • Completare dosar pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC;
 • Redactarea actului constitutiv;
 • Redactare hotarărârii AGA;
 • Depunerea dosarului;
 • Ridicarea documentelor;

Majorarea sau reducerea capitalului social

Pe parcursul desfășurării activității se poate lua hotărârea de a majora sau reduce capitalul social. Acest lucru presupune înregistrarea unei mențiuni în acest sens la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Serviciile Excelcont pentru majorarea sau reducerea capitalului social includ:

 • Redactarea actului consitutiv;
 • Redactare hotarare AGA;
 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale

Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale se face prin cesiunea părților sociale între asociați și constă în transferul drepturilor și obligațiilor deținute în cadrul societății. Procedura de cesiune poate fi realizată atât între asociați, către persoane din afara societății sau pe cale succesorală. Cesiunea către persoane din afara societății poate fi realizată doar dacă se obține aprobarea asociaților reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Serviciile Excelcont privind transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale includ:

 • Redactarea actului consitutiv;
 • Redactare hotarare AGA.;
 • Redactarea contractului de cesiune;
 • Completarea formularelor-tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Registrul Comerțului.

Suspendarea sau reluarea activităţii

Atunci când situația o impune, aveți posibilitatea de a suspenda sau relua activitatea societății comerciale după suspendare. Acest lucru se poate realiza prin înregistrarea unei mențiuni la Registrul Comerțului, cu mențiunea că suspendarea activității se poate realiza pentru o perioadă de maximum 3 ani. Reluarea activității se poate face oricând, până la îndeplinirea termenului de 3 ani, însă o dată cu încheierea acestei perioade reluarea activității devine obligatorie.

Serviciile Excelcont pentru suspendarea sau reluarea activităţii includ:

 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor-tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control

Schimbarea membrilor organelor de conducere și de control poate fi hotărâtă de asociați.

Serviciile Excelcont pentru schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control includ:

 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor-tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Registrul Comerțului;

Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare

Pentru înființarea și desfășurarea activității unei firme, este necesar un sediu social, obținut printr-un contract de comodat sau închiriere,dar aceasta poate avea și un punct de lucru sau sediu secundar, unde societatea își va desfășura activitatea economică. Pentru înființarea sau închiderea unui sediu secundar, sunt necesar demersuri juridice conform legii.

Serviciile Excelcont pentru înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare includ:

 • Redactarea actului constitutiv (dacă e cazul);
 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Redactarea contractului de închiriere sau comodat;
 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC;

Modificarea datelor de identificare

În demersul de înființare firmă, fondatorii sunt obligați să pună la dispoziție datele de identificare. Pentru că aceste date se pot modifica pe parcurs, uneori sunt necesare proceduri de modificarea a datelor de identificare la ONRC.

Serviciile Excelcont pentru modificarea datelor de identificare includ:

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC;

Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie

În funcție de contextul în care se află, unele firme se pot regăsi în situația în care sunt nevoite să fuzioneze cu alte firme. Procedura presupune dizolvare a uneia sau mai multor societăți, fără a intra în lichidare. Patrimoniul lor este transferat către o nouă societate / firmă pe care o constituie.

Această decizie este una strategică și are implicații complexe atât la nivel operațional, cât și din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, poate aduce numeroase beneficii.

Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o nouă societate implică parcurgerea mai multor etape, conform legislației în vigoare. Pentru realizarea acestora, echipa Excelcont vă stă la dispoziție.

Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă

Fuziunea uneia sau mai multor societăți comerciale cu o societate / firmă existentă, sau fuziunea prin absorbție, presupune ca una sau mai multe societăți să fie dizolvate fără a intra în lichidare firmă / societate și să transmită patrimoniului lor unei alte societăți deja existente.

Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă presupune parcurgerea mai multor etape, conform legislației în vigoare. Pentru realizarea acestora, echipa Excelcont vă stă la dispoziție.

Divizarea unei societăți

Divizarea unei firme implică împărțirea acesteia și presupune divizarea în totalitate a patrimoniului societății comerciale, care își încheie activitatea, în mai multe societăți.

Pentru realizarea procedura de divizare este necesară parcurgerea mai multe etape juridice, fiscale și contabile. Pentru realizarea acestora, echipa Excelcont vă stă la dispoziție.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor

Într-o societate / firmă pe acțiuni, capital social înseamnă acțiuni emise de societate. Acestea pot fi, în funcție de modul de transmitere, nominative sau la purtător, iar felul lor este menționat în actul constitutiv. Dacă nu, acțiunile sunt nominative.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor este o procedură prin care se face înstrăinarea acţiunilor unei societăţi pe acţiuni, și se relizează diferit în funcție de tipul acțiunilor.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, serviciile Excelcont vă stau la dispoziție precum si pentru înființare firmă.

Prelungirea valabilităţii sediului social sau secundar

Prelungirea valabilităţii sediului social sau secundar se realizează la ONRC și este o procedură care se relizează în mai mult etape, conform reglementărilor legii. Acest demers este necesar pentru a se evita situaţia de dizolvare a societăţii din cauza expirării sediului.

Serviciile Excelcont acoperă întreg demersul pentru prelungirea valabilităţii sediului social sau secundar:

 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului, ONRC;
 • Ridicarea actelor eliberate de Registrul Comerțului;

Depunerea actului constitutiv actualizat

Actualizarea actului constitutiv reprezintă solicitarea unor modificări ale informațiilor pe care acesta le conține: date de identificare ale asociaților, forma și denumirea societăţii, sediu social și sediile secundare, obiect de activitate, capital social, administratori, durata societăţii, mențiuni privitoare la dizolvare, lichidare, insolvență (care se realizează prin deschiderea unei proceduri de insolvență).

Serviciile Excelcont acoperă întreg demersul pentru depunerea actului constitutiv actualizat:

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Redactarea hotărârii AGA;
 • Completarea formularelor tip;
 • Intocmirea și depunerea dosarului la Registrul Comerțului;
 • Ridicarea actelor eliberate de Registrul Comerțului;