Firma Contabilitate Bucuresti

    În cei peste 25 de ani de când a început povestea noastră, firma de contabilitate Bucuresti – Excelcont a investit în creşterea businessului a peste 500 de clienți, dintre care cu unii s-au legat colaborări strânse de peste 15 ani.

Firma contabilitate Bucuresti

Contabilitatea unei firme nu ar trebui să îți producă neplăceri. Vrei să îți simplifici viața?

A avea un expert contabil are multe beneficii printre care:

 • Face posibilă asigurarea gestionării contabilității firmei tale;
 • Te asigură de faptul că afacerea ta este în conformitate cu legile și reglementările naționale și la curent cu obligațiile fiscale;
 • Respectă termenele limită, evitând astfel întârzierile care pot duce deseori la sancțiuni grave;
 • Centralizează informațiile financiare.

La Excelcont, dorim să iti oferim o experiență cât mai plăcută, iar singurul lucru pe care trebuie sa-l faci e să ne aduci o dată pe lună actele contabile și de restul ne ocupăm noi!

Iată ce servicii oferim:

 • Firma de contabilitate Bucuresti – Excelcont ofera consultanță în întocmirea documentelor contabile primare
 • Inregistrarea documentelor primare cu ajutorul unui software performant;
 • Intocmirea balanței lunare de verificare pe conturi analitice și sintetice;
 • Elaborarea registrelor obligatorii; registru jurnal, registrul inventar și cartea mare;
 • Intocmirea jurnalelor de TVA;
 • Intocmirea/depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • Intocmirea statelor de plata și a ordinelor de plata aferente datoriilor către Bugetul de Stat și Asigurărilor Sociale;
 • Intocmirea, certificarea și depunerea situațiilor financiare conform legislației specifice
 • Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, analiza indicatorilor financiari și întocmirea de diverse rapoarte solicitate de clienți;
 • Elaborarea și analiza cash-flow-ului;
 • Documentația solicitată de bănci în vederea obținerii de credite (cash-flow, previziuni, planuri de afaceri);
 • Toate situațiile financiare solicitate de organele de stat, statistică, banci;
 • Obținere certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Verificarea fișei pe platitor și punctaje la Administrația Financiară;
 • Asistarea în fața organelor de control (recuperări de TVA). 

Consultanță în întocmirea documentelor contabile primare

Timpul este egal cu banii. Prin urmare, dacă cea mai mare parte a timpului dumneavoastră de lucru este cheltuită pe foi de calcul, sarcini manuale și baze de date  nu vă veți putea concentra pe aspecte mai importante ale funcționării afacerii dumneavoastră.

Contabilitatea nu este o sarcină ușoară. Întreprinderile mici și întreprinderile mari se confruntă cu provocări comune atunci când vine vorba de gestionarea finanțelor. Unele dintre obstacolele cu care vă puteți confrunta implică gestionarea salariilor, cheltuielile neprevăzute, impozitele și gestionarea cash-flow-ului.

În funcție de necesități, vă putem asista în adaptarea acestor documente: jurnale, fișe, documente contabile, după caz. De asemenea, se vor stabili prin proceduri proprii numărul de exemplare și circuitul acestora în entitate.

Documentele care stau în baza înregistrărilor din contabilitate dobândesc calitatea de document justificativ în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de normele în vigoare.

Înregistrarea documentelor primare cu ajutorul unui software performant

Ca majoritatea firmelor de contabilitate din Bucuresti, noi la Excelcont folosim un software performant pentru a satisface nevoile contabile ale unor afaceri de diferite dimensiuni, tipuri și nișe.

Firma de contabilitate Bucuresti – Excelcont te ajuta la Întocmirea balanței lunare de verificare pe conturi analitice și sintetice

Conform legislatiei in vigoare, balanța de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitătii care asigură verificarea exactității operațiilor economice în conturi.

Potrivit normelor legale, balanța de verificare se întocmește lunar și în funcție de conturi se grupează în:

 • Balanțe ale conturilor sintetice;
 • Balanțe ale conturilor analitice.

Balanțele de verificare ale conturilor sintetice se întocmesc numai valoric pe baza datelor preluate din conturile sintetice și cuprind toate conturile sintetice folosite în contabilitatea curentă a unei unități într-o anumita perioadă de gestiune.

Balanțele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc, cu date cantitative și valorice sau numai valorice, pe baza datelor preluate din conturile analitice. Numărul balantelor de verificare ale conturilor analitice, depinde de numărul conturilor sintetice care au fost desfășurate pe conturi analitice.

Firma de contabilitate Bucuresti – Excelcont te ajuta la Elaborarea registrelor obligatorii: registru jurnal, registrul inventar și cartea mare

Orice persoană fizică sau juridică cu statut de comerciant are obligația de a păstra registrele obligatorii (conform legii 82/1991). Registrele necesare sunt următoarele: registru jurnal, registrul inventar și cartea mare.

Registru jurnal

În registrul jurnal găsim toate înregistrările în ordine cronologica la toate operațiunile din cursul unei luni.

Există două moduri de a lucra la acest document:

 • Există întreprinderi care numără toate intrările lor în același jurnal de contabilitate.
 • Există întreprinderi care utilizează mai multe jurnale contabile: jurnale auxiliare (de ex. un jurnal de cumpărare, un jurnal de vânzări și un jurnal bancar). 

În prezent, puține jurnale de carte sunt realizate manual. Acestea se fac frecvent prin intermediul software-ului contabil. Ele trebuie apoi să furnizeze dovezi pentru identificare și datare.

Cartea mare

Cartea mare un document contabil de sinteză ce rezumă mișcarea tuturor elementelor de activ și de pasiv, la un moment dat și stă la baza întocmirii balanței de verificare. Fiecare mișcare este înregistrată și atașată unui cont.

Conturile care se găsesc de obicei în cartea mare sunt:

 • Active pe termen scurt;
 • Bunuri de capital;
 • Datorii;
 • Venituri și cheltuieli;
 • Profit;
 • Pierderi.

Registrul inventar

Registrul inventar include inventarierea fiecărui cont de activ și de pasiv. Acesta trebuie să fie suficient de detaliat pentru a justifica conținutul fiecărui element din bilanț.

Pentru fiecare element de activ și pasiv, ar trebui menționată cantitatea și valoarea la data inventarului, precum și o descriere a bunului în cauză. Valoarea la data inventarului este valoarea reală a activului.

Elementele principale ale activelor și pasivelor care trebuie incluse sunt:

 • Active fixe (corporale, necorporale, financiare);
 • Stoc;
 • Creanțe;
 • Datorii.

Întocmirea jurnalelor de TVA

Firma de contabilitate Bucuresti – Excelcont ofera suport în întocmirea jurnalelor de TVA, pentru a ține evidența operațiunilor impozabile pentru a determina baza de impozitare și TVA-ul colectat pentru livrările de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate, atât în ce privește taxa colectată cât și în ce privește taxa deductibilă.

Întocmirea/depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale

Firma de contabiliate Bucuresti Excelcont te ține la curent și pregătește în locul tău declarațiile fiscale precum plata impozitelor, plata contribuțiilor sau depunerea de formulare fără erori și în timp util.

Întocmirea statelor de plata și a ordinelor de plată aferente datoriilor către Bugetul de Stat și Asigurărilor Sociale

Tipurile de obligații fiscale în funcție de bugetul către care se plătesc impozitele și contribuțiile datorate de contribuabili sunt:

 • Impozite datorate la bugetul de stat (impozitul pe profit, contabilitatea taxei pe valoare adăugată, contabilitatea impozitului pe salarii);
 • Accizele;
 • Alte impozite și taxe (impozitul pe clădiri, taxă pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă, decontări cu bugetul asigurărilor sociale etc.);
 • Decontări cu bugetul asigurărilor sociale (inclusiv contribuțiile întreprinderilor la asigurările sociale, contribuția personalului la pensia alimentată, contribuția întreprinderii și a personalului la fondul de șomaj).

Astfel, vă ajutăm la întocmirea statelor de plata și a ordinelor de plată pentru obligațiile fiscale de mai sus.

Întocmirea, certificarea și depunerea situațiilor financiare conform legislației specifice

Dacă sunteți o persoană juridică fără scop patrimonial de utilitate publică, trebuie să prezentați situația financiară anuală și sunteți supuși auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, cu respectarea reglementarilor contabile.

Atât entitățile cu scop patrimonial cât și entitățile fără scop patrimonial au obligația întocmirii manualului de politici contabile. Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Astfel de politici contabile vizeaza urmatoarele aspecte:

 • Amortizarea imobilizarilor;
 • Reevaluarea imobilizărilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora;
 • Alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.

Fiecare conducere își stabilește propriile politici contabile luând în considerare specificul activității.  Așadar, aceste politici sunt întocmite pentru a asigura furnizarea unor informații credibile și relevante, prin situațiile financiare anuale.

Pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.

Băncile (persoane juridice românești), organizaţiile cooperatiste de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncile de credit ipotecar și sucursale din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit trebuie să întocmească situațiile  financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Firma de contabilitate Bucuresti – Excelcont te ajuta la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, analiza indicatorilor financiari și întocmirea de diverse rapoarte solicitate de clienți

Bugetul de venituri și cheltuieli este o prognoză financiară numerică ce se întocmește la nivelul întregii activități a unei societăți, la nivelul unui proiect pe care societatea vrea să îl implementeze sau la nivelul principalelor activități desfășurate.

Scopul întocmirii unui buget de venituri și cheltuieli este acela de a estima, de o manieră cât mai corectă, toate fluxurile bănești și financiare pe o anumită perioada de timp pentru a anticipa orice dificultăți.

Elaborarea și analiza cash-flow-ului

Elaborarea și analiza cash-flow-ului permite:

 • Analizarea vânzărilor și cheltuielilor pentru ultima perioadă desfășurată;
 • Previzionarea plăților pentru următoarea perioadă;
 • Anticiparea situației financiare și căutarea:
         – în cazul unui cash-flow negativ, unei soluții de finanțare;
         – în cazul unui cash-flow pozitive, unei soluții de investiții.

Obiectivul analizei fluxului de numerar (sau cash-flow) este de a explica evoluția numerarului, utilizând următorii indicatori:

 • Vânzări;
 • Clienți;
 • Cheltuieli;
 • Furnizori;
 • Cheltuieli de funcționare;
 • Investiții etc.

Analiza cash-flow-ului ia în considerare:

 • Operațiuni curente (vânzări, achiziții);
 • Operațiuni privind investițiile și finanțarea (împrumut, majorare de capital).

Veniturile monetare pot proveni din următoarele surse:

 • Vânzări de bunuri;
 • Vânzări de active;
 • Redevențe;
 • Prestări de servicii;
 • Executarea de lucrări;
 • Nou capital injectat de acționari;
 • Noi împrumuturi etc.

Documentația solicitată de bănci în vederea obținerii de credite (cash-flow, previziuni, planuri de afaceri)

Doriți să vă extindeți sau să investiți în dezvoltarea afacerii?

Decizia unei bănci de a vă acorda sau nu finanțare, precum și nivelul dobânzii au la baza cash-flow-ul generat de firmă, previziuni sau planul de afaceri. Acestea reprezintă indicatori de apreciere a performanței unei entități.

Toate situațiile financiare solicitate de organele de stat, statistică, bănci

Fiecare entitate are obligația să întocmească situații financiare anuale în conformitate cu cerințele organelor de stat, statistică și bănci. Acestea au ca scop reflectarea unei imagini fidele a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Obținerea de certificate fiscale și certificate constatatoare

Fără un certificat de atestare fiscală nu se poate merge mai departe cu procedura de aprobare financiară, de exemplu nu puteți vinde un teren sau o locuință. Acesta indică modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate statului, iar certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei.

Verificarea fișei pe plătitor și punctaje la Administrația Financiară

Pentru a vedea ce activitatea are firma dumneavoastră în relație cu Administrația Financiară și pentru a evita eventualele popriri, trebuie să fiți la curent cu fișa dumneavoastră de plătitor și ce punctaje aveți.

Fișa de plătitor ține evidenta taxelor, contribuțiilor, impozitelor datorate și plătite la bugetul general consolidat.

Asistarea în fața organelor de control (recuperări de TVA)

Companiile care desfășoară activități în străinătate plătesc adesea TVA-ul pe factură. Aceste întreprinderi nu pot recupera TVA-ul prin propriile venituri interne. Însă după aderarea României în UE, aveți posibilitatea să vă fie rambursat TVA-ul din 36 de țări.

Costurile tipice includ:

 • Hotel și cazare;
 • Mese la resurant;
 • Telefonie;
 • Expoziție, eveniment și costuri de conferință;
 • Costuri de marketing și de promovare;
 • Diesel/benzină;
 • Taxele rutiere;
 • Închirieri mașini;
 • Achiziționarea de echipamente și scule;
 • Anumite taxe profesionale.

Doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre? Aveți întrebări sau nu sunteți sigur de ce servicii aveti nevoie?

Uitați unde ne găsiți:

 • Pe site-ul Excelcont, în formularul de contact din dreapta;
 • La telefon: +4 021.413.11.47 (firmă contabilitate București, sector 6), +4 0256.435.157 (firmă contabilitate Timișoara):
 • Pe email office@excelcont.ro (București), simonaj@excelcont-tm.ro (Timișoara).

 Noi ne ocumpăm de cifre, astfel încât să poți conduce afacerea creativă pe care o iubești.