contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Registrul de bani personali

 INFO – 05.05.2015 – În data de 30 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul MFP 513 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal. Prevederile Ordinului se aplică începând cu data de 1 mai 2015. …………… Art.2 Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali ….. Art.3 Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta. Art.4 Registrul de bani personali …………, se completează zilnic de către personalul operatorului economic […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Limita plafon zilnic

În data de 09 aprilie 2015, s-a publicat Legea 70/2015 cu intrare în vigoare a articolului 1 de la 09.05.2015. Aceasta stipulează: 1 alin (1) „Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.” 1 alin (3) „Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Venituri din dobanzi

INFO – 28.04.2015 – În data de 07 aprilie 2015, s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 care completează şi modifică legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Prevederile Ordonanţei se aplică începând cu data de 1 iunie 2015. S-au introdus următoarele articole: ART. 1161 Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (1) Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

TVA 9%

INFO – 28.04.2015 În data de 07 aprilie 2015, s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 care completează şi modifică legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Prevederile Ordonanţei se aplică începând cu data de 1 iunie 2015. Conform 140 alin. (2) Cod fiscal: Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: […] g)livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Decizia Comisiei Fiscale Centrale Privind TVA

INFO – 28.04.2015 În data de 30 decembrie 2014, prin OMFP 1820/2014, s-a aprobat Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 6/2014 care modifica decizia Comisiei fiscale nr. 2/2011 astfel: “Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate”. În concret pot exista următoarele situaţii: În cazul în care părţile convin că TVA nu este inclusă livrării se aplică TVA la contravaloarea lucrării, prestării. În cazul în care preţul bunului / serviciului a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune la TVA, iar […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Contabilitatea in partida simpla

INFO   17.03.2015  In Monitorul Oficial 139/24.02.2015 s-a publicat Ordinul 170 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla Capitolul  I : Aria de aplicabilitate Prezentele reglementari se aplica de catre: Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ( Codul fiscal ), al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse: Activitati independente; Cedarea folosintei bunurilor; Activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Persoanele care desfasoara activitati […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Reconsiderarea muncii independente în muncă dependentă

Ne poate reconsidera organul fiscal munca independentă în muncă dependentă?  16.03.2015 Conform Art.7  alin. (1), punctul 2, subpunctul 2.1 din Codul Fiscal 2.1 Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii: – beneficiarul de venit se afla intr-o relație de subordonare fata de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, si respecta condițiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atribuțiile ce revin si modul de îndeplinire a acestora, locul desfasurarii activității, programul de lucru; – in prestarea activității, beneficiarul de venit folosește exclusiv baza materiala a […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

REGULA TVA-ULUI LA INCASARE

REGULA TVA-ULUI LA INCASARE IN CAZUL PARTILOR AFILIATE  – 09.03.2015 – Cand aplicam „ regula” TVA-ului la incasare avem tendita sa uitam ca aceasta este diferita intre Partile afiliate. Conform Art. 7, alin 1 , punctul 21 din Codul Fiscal Persoane afiliate – o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre cazuri : – O persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III- lea inclusiv. Intre persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

FOLOSESTI CASA DE MARCAT?

IN ATENTIA SOCIETATILOR COMERCIALE CARE FOLOSESC CASE DE MARCAT In data  de 28 ianuarie 2015 Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta nr.10 care a modificat Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale astfel : Incepand cu data de 01 martie 2015, in situatia in care operatorii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale refuza emiterea si inmanarea bonului fiscal clientului, acesta are dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara a plati contravaloarea acestuia. Incepand cu data de 01 martie 2015 , operatorii economici […]

Citește mai mult

contabilitate,contabil,contabilitate primara,audit intern,ceccar,legea contabilitatii,ceccar bucuresti,audit financiar,expert contabil,contabilitate pfa,blog contabilitate,consultant fiscal,contabilitate si audit,noutati fiscale,impozitul pe venit,contabilitate bucuresti,cod fiscal 2016

Diurna Legala

În data de 21 ianuarie 2015, ministrul finanţelor publice a emis ordinul nr. 60 prin care: S-a majorat la 17 lei cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice pentru perioada in care persoana se afla în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă. Atragem atenţia ca modificarea majorează la 42.5 lei indemnizatia si orice alte sume de aceeasi natura, ce pot fi primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate din tara, in interesul […]

Citește mai mult