Tichete Cadou

Întrebare: Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite angajaților proprii ai societății? Răspuns: Pentru a aplica tichetelor cadou un tratament fiscal corect, vom avea în vedere următoarele prevederi ale codului fiscal: a) Art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 Conform acestui articol tichetele cadou reprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile limitat (5% din cheltuielile salariale) la calculul impozitului pe profit daca sunt oferite salariaților sau copiilor minori ai acestora cu titlu de cadouri (indiferent de ocazia cu care sunt oferite). b) Art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 4 (pct. 15 din normele metodologice de aplicare) Conform acestui articol ar putea […]

Citește mai mult

Impozit pe clădiri 2016, modificare termene

Conform OUG 8/2016, în ceea ce privește impozitele și taxele locale, s-au modificat următoarele termene: 1. Termenul de depunere al declarațiilor privind clădirile cu destinație mixtă sau nerezidențială aflate în proprietatea persoanelor fizice la data de 31.12.2015 este 31.05.2016. 2. Termenul de depunere al declarațiilor privind clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice la data de 31.12.2015 este 31.05.2016. 3. Termenul de depunere al declarațiilor privind mijloacele de transport radiate aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice la data de 31.12.2015 este 31.05.2016. 4. Primul termen de plată a impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport pentru anul 2016 s-a prorogat de la 31.03.2016 până la 30.06.2016. 5. […]

Citește mai mult

Modificări privind impozitul pe clădiri

La data de 21 martie 2016 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 care prevede că se va plăti impozit pe clădiri cu destinație rezidențială chiar dacă la respectiva adresa este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoare activitate economică. Pentru a fi aplicabile aceste prevederi, trebuie îndeplinite următoarele condiții (cumulativ): 1. Clădirile să fie cu destinație mixtă, rezidențială și nerezidențială 2. Suprafețele folosite în cele două scopuri să nu fie evidențiate distinct 3. Cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare) să nu fie suportate de persoana (fizică sau juridică) care desfășoară activitatea economică.

Citește mai mult

Am primit calificativul maxim din partea CAFR

    Stimați colaboratori, Avem plăcerea să vă anunțăm ca societatea noastră a obținut calificativul A din partea Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a doua oară consecutiv. Calificativul a fost acordat la data de 10.03.2016 în urma inspecției calității activității desfășurate. Acest calificativ confirmă faptul că firma noastră prestează servicii de audit de calitate, conform reglementărilor în vigoare, îndeplinind toate cerințele necesare menținerii celor mai înalte standarde naționale și europene în domeniu. Nu am fi reușit această performanță fără ajutorul dumneavoastră și vă mulțumim că ne sunteți alături și ne provocați să devenim mai buni pe zi ce trece.

Citește mai mult

Diurna pentru administratori

Întrebare:  Pot să acord diurnă administratorilor numiți prin actul constitutiv pentru deplasări mai mari de 12 ore în țară? Care este tratamentul fiscal care se aplică acestor sume? Răspuns: Se poate acorda această diurnă și se va aplica următorul tratament fiscal: 1. Pentru calculul profitului impozabil, este cheltuială integral deductibilă; 2. Pentru calculul impozitului pe venit, reprezintă un venit asimilat salariului și este impozabilă doar partea din sumă care depășește 42.5 lei / zi 3. CAS (contribuție pentru pensie) se plătește pentru angajat și angajator doar pentru partea din sumă care depășește 42.5 lei / zi 4. CASS (contribuție pentru […]

Citește mai mult

Impozitul pe clădiri

Odată cu intrarea în vigoare, la 01 ianuarie 2016 a noului Cod Fiscal, s-au modificat regulile de impozitarea a clădirilor. Conform legislației în vigoare, clădirile se impozitează în funcție de destinație, respectiv clădiri rezidențiale, nerezidențiale sau mixte. Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte privind încadrarea clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice într-o anumită categorie. 1. Clădirile rezidențiale sunt cele care au toate dotările și utilitățile necesare pentru a satisface toate cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Toate clădirile care nu îndeplinesc criteriile menționate sunt nerezidențiale 2. Dacă la adresa unei clădiri cu destinație mixtă este înregistrat un domiciliu […]

Citește mai mult

Informare privind ”legea anti fumat”

Conform legii nr. 15/ 2016, începând cu 17 martie 2016 se vor aplica următoarele reguli: a) Interdicția totală de a fuma în orice spațiu închis (cu tavan și cel puțin 2 pereți) accesibil publicului sau destinat utilizării colective b) Interdicția totală de a fuma în orice spațiu închis (cu tavan și cel puțin 2 pereți) aflat într- un loc de muncă (locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile societății sau orice alt loc din aria societății la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii) c) Interdicția totală de a fuma în orice loc destinat utilizării de […]

Citește mai mult

Comparație intre PFA și microîntreprinderi din punct de vedere al costurilor

Pentru cei care vor sa înceapă o afacere în anul 2016 și nu știu care este cea mai potrivită formă juridică de organizare, prezentam mai jos o comparație între PFA si microîntreprindere. Pentru aceasta comparație am avut în vedere următoarele date: 1. Veniturile anuale sunt de 100 000 lei (aprox. 8 300 lei / lună) 2. Cheltuielile deduse anual sunt de 35 000 lei (aprox. 2910 lei / lună) 3. În cazul microîntreprinderii cu un salariat, venitul total reprezintă suma dintre dividendele primite de asociat și salariu.

Citește mai mult

Informare privind deducerea personală

Vă redăm următoarele prevederi distincte din Codul Fiscal în vigoare față de legislația anterioară, în ceea ce privește deducerea personală: 1. Deducerea acordată pentru întreținerea copiilor minori ai contribuabililor se poate acorda ambilor părinți 2. Veniturile impozabile și neimpozabile ale persoanelor aflate în întreținere nu pot să depășească 300 lei/lunar 3. La calculul venitului prevăzut la pct. 3 nu se vor lua în calcul veniturile din următoarele surse: a) Burse școlare b) Premii, prime și indemnizații sportive acordate celor care obține rezultate sportive deosebite (inclusiv drepturi acordate, spre exemplu, sub formă de cazare sau masă) c) Pensii de urmaș d) […]

Citește mai mult

Codul fiscal intrat in vigoare in 2016

Codul fiscal Titlul I – Dispoziții generale Titlul II – Impozitul pe profit Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Titlul IV – Impozitul pe venit Titlul V – Contributii sociale obligatorii TitlulVI – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata Titlul VIII – Accize si alte taxe speciale Titlul IX – Impozite și taxe locale Titlul X – Impozitul pe constructii Titlul XI – Dispozitii finale   Titlul I – Dispoziții generale Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului […]

Citește mai mult