Concediu de odihna neefectuat

Situație de fapt:                  Un angajator, a acordat unui salariat al sau, de comun acord cu acesta, un număr de zile de concediu de odihnă mai mic decât minimul obligatoriu prevăzut în contractul individual de muncă. Din acest motiv, salariatul a rămas cu zile de concediu neefectuate din anii anteriori astfel:                – Din anul 2012 – 2 zile                – Din anul 2013 – 3 zile                – Din anul 2014 – 2 zile       […]

Citește mai mult

Evidenta si compensarea creantelor si datoriilor

In anul 1999 a fost adoptata OUG 77 modificata prin Legea 211/2001 care prevedea obligarea persoanelor juridice de:  a tine evidenta creantelor si datoriilor pe date scadente; a depune la IMI o situatie a creantelor si datoriilor mai vechi de 30 de zile de la data scadentei (care poate fi mentionata pe factura sau in contract) ’’in vederea includerii in procedura de compensare’’ Conform Normelor metodologice aceste date trebuiau furnizate pentru facturile mai mari de 10.000 lei. La momentul respectiv interpretarea persoanelor juridice a fost ca acesta obligatie le revine doar celor ce doresc sa faca compensare. La data de 01.09.2016 a fost adoptata OG […]

Citește mai mult

Ajutor pentru salariații cu probleme medicale

Situație de fapt: Un salariat al societății noastre a descoperit ca are o problema medicala care necesită o operație neinvazivă, cu laser, efectuata la un spital privat. Societatea noastră dorește să îi acorde un ajutor în valoare de 2000 lei în vederea realizării procedurii medicale. Întrebare: Care este tratamentul fiscal al acestei sume, atât din punctul de vedere al calculului profitului impozabil al societății cât și din punct de vedere al venitului salariatului respectiv al impozitului și contribuțiilor sociale aferente acestuia? Reglementare: Codul Fiscal art. 25 alin (2) Codul Fiscal art. 76 alin. (2) lit. f) Norme metodologice de aplicare […]

Citește mai mult

Contract prestări servicii medicale

Situație de fapt: Societatea are contract cu o rețea privată de sănătate cu următorul obiect: ”abonamente servicii medicale pentru angajați societății și membrii de familie ai acestora”   În regulamentul intern al societății sunt prevăzute următoarele: Toți angajații societății pot beneficia de ajutoare sociale constând în servicii medicale personale și pentru membrii de familie. Prin membri de familie se înțelege soțul/soția și copii angajatului. Serviciile medicale vor fi prestate de către un furnizor ales de societate în baza unui contract încheiat în acest sens între societate și furnizorul de servicii medicale.” Întrebare: Cheltuielile cu serviciile medicale oferite angajaților și membrilor […]

Citește mai mult

Facturile simplificate

Întrebare: În ce condiții poate emite o societate facturi simplificate și care sunt informațiile pe care trebuie să le conțină acestea? Reglementare: Prezenta situație este reglementata de următoarele acte normative: Codul Fiscal, art. 319 coroborat cu art. 290 Răspuns: 1. O societate poate emite facturi simplificate: a) Pentru facturi cu valoare mai mică de 100 euro (inclusiv TVA) calculat la cursul de schimb valabil la data prestării serviciului sau livrării bunului (excepție facturi emise în avans) b) Pentru a modifica o factură c) În alte situații speciale, doar cu aprobare dată prin ordin al ministrului finanțelor publice 2. Facturile simplificate […]

Citește mai mult

Cumințenia Pământului – Constantin Brâncuşi

In data de 06.04.2016 s-a publicat OU 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil. Astfel sumele ce vor fi donate in vederea achizitionarii de catre stat a operei de arta „ Cumintenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancusi, de persoane juridice si persoane fizice vor avea urmatorul regim: Pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe profit aceste sume vor reprezenta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. Pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe venit ( […]

Citește mai mult

TVA acces evenimente

Situație de fapt: Societatea noastră va organiza în România o conferință internaționala. Facturile pentru participarea la aceasta se vor emite atât către persoane fizice cât și către persoane juridice. Fiecare participant poate alege unul dintre pachetele:  Seminar desfășurat anterior conferinței  Conferință  Cină specială  Conferință și cină  Seminar și conferință  Eveniment complet (seminar, conferință și cină) Întrebare: Se aplică TVA diferit in funcție de țara de proveniență a participanților pe facturile emise? Se aplică TVA diferit in funcție de participant (persoane fizică sau juridică) pe facturile emise? Reglementare: Cod fiscal, art. 278: ” (5), Prin excepție de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este […]

Citește mai mult

PLATA-CARD- Excelcont -

Plăți cu cardul

Întrebare: Societatea noastră are un magazin cu produse nealimentare (jucării). Sunt obligat să pun la dispoziția clienților un POS prin intermediul căruia să poată plăti cu cardul? Reglementare: Conform OUG 193/2002, alin. 1, art. (3), ”persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plată şi cârdurile de debit, şi cardurile de credit.” Reamintim definiția comerțului cu amănuntul conform OG 99/2000, art. 4, lit. d): ”comerţ cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, […]

Citește mai mult

Pastrarea documentelor financiar-contabile

Întrebare: O societate are peste 2500 clienți lunar. Pentru fiecare client întocmește o factură in format electronic pe care o transmite către acesta prin e-mail. Având în vedere obligația legală de păstrare a acestor documente, societatea este obligată să printeze aceste facturi sau le poate păstra în format electronic? Reglementare: Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar-contabile, anexa 1, pct. 12 ”Documentele financiar-contabile pot fi prezentate ca documente pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiţia întocmirii acestora potrivit prezentelor norme. Prin document în format electronic se înţelege documentul care conţine informaţiile prevăzute de prezentele norme şi […]

Citește mai mult

Scoaterea din evidență a creanțelor

Întrebare: În baza căror documente se poate scoate din evidență creanțele neîncasate, astfel încât cheltuiala să fie deductibilă integral? Reglementare: Conform art. 25 alin. (4) lit. h) Cod Fiscal, sunt nedeductibile h) pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 26, precum și cele înregistrate în alte cazuri decât următoarele: 1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014; 2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești; 3. debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată […]

Citește mai mult