Audit Financiar

        Primul nostru audit a fost in 1998, pe vremea cand auditurile se faceau prin intermediul CECCAR. Auditorul principal a fost in anul 2000 printre primii auditori inscrisi provizoriu pentru a putea lua fiinta Camera Auditorilor Financiari din Romania.  In 2003 societatea noastra a devenit membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

        Pana in prezent de experienta acumulata si de personalul calificat, au beneficiat societati cu diverse domenii de activitate (comert engross si endetail, productie, import, export, servicii, constructii, investitii imobiliare, cabinete individuale, asociatii fara scop lucrativ, etc).

audit-financiar

Printre clientii auditati se numara :

Asiguram urmatoarele activitati:

  • Auditul situatiilor financiare anuale ale societatilor care au optat sau sunt obligate legal pentru auditarea acestora
  • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare
  • Audit intern
  • Misiuni de audit ale proiectelor finantate din fonduri nerambursabile UE
  • Auditul situatiilor financiare ale fundatiilor, ONG-urilor si a altor organizatii patrimoniale
  • Audit Statutar

Auditorul confirma corectitudinea situatiilor financiare oferind incredere in informatiile prezentate. In exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, exprimam o opinie asupra situatiilor financiare si componentelor acestora potrivit standardelor internationale de audit si a reglementarilor adoptate de Camera Auditorilor Financiari