TVA acces evenimente

Situație de fapt: Societatea noastră va organiza în România o conferință internaționala. Facturile pentru participarea la aceasta se vor emite atât către persoane fizice cât și către persoane juridice. Fiecare participant poate alege unul dintre pachetele:

  1.  Seminar desfășurat anterior conferinței
  2.  Conferință
  3.  Cină specială
  4.  Conferință și cină
  5.  Seminar și conferință
  6.  Eveniment complet (seminar, conferință și cină)

Întrebare: Se aplică TVA diferit in funcție de țara de proveniență a participanților pe facturile emise? Se aplică TVA diferit in funcție de participant (persoane fizică sau juridică) pe facturile emise?

TVA acces evenimente - Excelcont -

Reglementare: Cod fiscal, art. 278:

” (5), Prin excepție de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este considerat a fi: […]

lit. f) locul în care activitățile se desfășoară efectiv, în cazul serviciilor principale și auxiliare legate de activități culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau de activități similare, cum ar fi târgurile și expozițiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activități, prestate către persoane neimpozabile;[…]

                    (6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi:[…]

b) locul în care evenimentele se desfășoară efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile și expozițiile, precum și pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.”

Norme metodologice de aplicare a art. 278, alin. (6),

                    ”(4) Serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau evenimentele similare, prevăzute la art. 278 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal, includ prestarea serviciilor ale căror caracteristici esențiale constau în garantarea dreptului de acces la un eveniment în schimbul unui bilet sau al unei plăți, inclusiv sub forma unui abonament sau a unei cotizații periodice.

                    (5) Alin. (4) include în special acordarea:[…]

c) dreptului de acces la evenimente educaționale și științifice, precum conferințe și seminare.

Răspuns:
 Având în vedere faptul că evenimentul se va desfășura în România, se aplică TVA conform legii române. Astfel toate facturile se vor emite cu TVA 20% indiferent de participant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *