Facturile simplificate

Întrebare: În ce condiții poate emite o societate facturi simplificate și care sunt informațiile pe care trebuie să le conțină acestea? Reglementare: Prezenta situație este reglementata de următoarele acte normative: Codul Fiscal, art. 319 coroborat cu art. 290 Răspuns: 1. O societate poate emite facturi simplificate: a) Pentru facturi cu valoare mai mică de 100 euro (inclusiv TVA) calculat la cursul de schimb valabil la data prestării serviciului sau livrării bunului (excepție facturi emise în avans) b) Pentru a modifica o factură c) În alte situații speciale, doar cu aprobare dată prin ordin al ministrului finanțelor publice 2. Facturile simplificate […]

Citește mai mult