Informare privind deducerea personală

Vă redăm următoarele prevederi distincte din Codul Fiscal în vigoare față de legislația anterioară, în ceea ce privește deducerea personală: 1. Deducerea acordată pentru întreținerea copiilor minori ai contribuabililor se poate acorda ambilor părinți 2. Veniturile impozabile și neimpozabile ale persoanelor aflate în întreținere nu pot să depășească 300 lei/lunar 3. La calculul venitului prevăzut la pct. 3 nu se vor lua în calcul veniturile din următoarele surse: a) Burse școlare b) Premii, prime și indemnizații sportive acordate celor care obține rezultate sportive deosebite (inclusiv drepturi acordate, spre exemplu, sub formă de cazare sau masă) c) Pensii de urmaș d) […]

Citește mai mult