Scoaterea din evidență a creanțelor

Scoaterea din evidență a creanțelor - Excelcont -

Întrebare: În baza căror documente se poate scoate din evidență creanțele neîncasate, astfel încât cheltuiala să fie deductibilă integral?

Reglementare: Conform art. 25 alin. (4) lit. h) Cod Fiscal, sunt nedeductibile

h) pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 26, precum și cele înregistrate în alte cazuri decât următoarele:

1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;
2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești;
3. debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori;
4. debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;
5. debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul;
6. au fost încheiate contracte de asigurare;”

Răspuns: Creanțele neîncasate se pot scoate din evidență, având o deductibilitate integrală a cheltuielii, în următoarele situații:

1. Există o sentință judecătorească de punere în aplicare a unui plan de reorganizare (pentru firma proprie)
2. Există o hotărâre judecătorească de închidere a procedurii de faliment a debitorului
3. Există un certificat de deces al debitorului însoțite de dovezi ale faptului că creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori
4. Există documente care atestă dizolvarea (dacă debitorul este SRL cu asociat unic) sau lichidarea fără succesor
5. Există documente care atestă că debitorul a avut întreg patrimoniul afectat ca urmare a unei situații excepționale determinată de calamități naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe și în caz de război.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *