Facturile simplificate

Întrebare: În ce condiții poate emite o societate facturi simplificate și care sunt informațiile pe care trebuie să le conțină acestea?

Reglementare: Prezenta situație este reglementata de următoarele acte normative:

  • Codul Fiscal, art. 319 coroborat cu art. 290

Facturi Simplificate - Excelcont -

Răspuns:

1. O societate poate emite facturi simplificate:

a) Pentru facturi cu valoare mai mică de 100 euro (inclusiv TVA) calculat la cursul de schimb valabil la data prestării serviciului sau livrării bunului (excepție facturi emise în avans)

b) Pentru a modifica o factură

c) În alte situații speciale, doar cu aprobare dată prin ordin al ministrului finanțelor publice

2. Facturile simplificate trebuie să conțină:

a) Data emiterii

b) Datele furnizorului

c) Detalii despre serviciile prestate sau bunurile livrate

d) TVA-ul aferent (valoare absolută sau procentual)

e) În situația în care factura simplificată este emisă pentru a modifica o altă factura, informații care sa permită identificarea facturii inițiale

Observație:

Nu se poate emite factură simplificată:

a) În cazul anumitor vânzări la distanță efectuate către România din alt stat membru

b) În cazul anumitor livrări intracomunitare de bunuri

c) În cazul prestării de servicii către o persoană din alt stat membru dacă, conform Codului Fiscal, TVA-ul este la beneficiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *